Winkelwagen - 0 items

Chloor shock

Waterbehandeling met chloor shock

Chloor shock is een snel oplossend desinfectiemiddel voor uw zwemwater. Chloor shock wordt ingezet om een met vers water gevuld zwembad snel op de juiste chloorwaarde  te brengen. Daarnaast wordt chloor shock granulaat gebruikt om de ernstig verstoorde balans in zwemwater te herstellen. Desgewenst kan chloor shock granulaat ook worden gebruikt voor continue desinfectie in plaats van chloor tabletten. In dat geval moet de dosering elke 2 dagen plaatsvinden.

De pH waarde van het zwembad water

Een goede kwaliteit van het zwemwater hangt in hoge mate af van de juiste pH waarde. De pH waarde is een maatgetal, dat informatie verstrekt over de zure of alkalische reactie van het water. Bij een pH waarde van 7 is het water neutraal, pH waarden onder de 7 zijn maatgetallen voor de zure reactie, en pH waarden boven de 7 hebben betrekking op de alkaliteit.

De pH waarde van het zwembad water meten

Om de pH waarde van het water te meten wordt gebruik gemaakt van een testset, in veel gevallen vaak gecombineerd met een chloortester.
Met deze testset kunt u de pH waarde en chloorgehalte in het zwemwater vaststellen. Goed afleesbare kleurschalen garanderen een juiste controle.

Bij een te lage pH waarde geschiedt de correctie met pH plus.
Bij een te hoge pH waarde geschiedt de correctie met pH minus.

De correctie dient altijd plaats te vinden voordat andere producten worden toegevoegd.

Waterbehandeling met chloor granulaat

Helder water biedt nog geen garantie voor een in hygiënisch opzicht onberispelijke kwaliteit. Bij normaal gebruik van het zwembad is een basis-chlorering van 2,0 ppm voldoende (bij gebruik van organische chloorprodukten dient een minimale hoeveelheid van 1,0 ppm te worden aangehouden). Hiernaast is het aan te raden om regelmatig een tijdelijke verhoging van de chloorwaarde te realiseren door te shocken met calcium chloorgranulaat.

Calcium chloorgranulaat

Anorganisch chloor in granulaat vorm.

Eigenschappen:

  • Lost zeer snel op
  • Is pH neutraal
  • Is NIET geschikt voor continue dosering

 

Gebruik van chloorshock:

Te gebruiken voor het op peil brengen van het chloorgehalte tijdens het vullen van het bad met leidingwater en als chloorshock na een intensief gebruik van het zwembad, bijv. na het weekend of bij een naderende onweersbui en bij opkomende algengroei. 80-100 gram per 10 m3 water als chloorshock gebruiken. Tijdens het shocken goed de wanden en bodem borstelen! Na de chloorshock wachten met zwemmen tot het chloorgehalte weer op het normale niveau is gekomen. Indien een bad groen is door alg, de shockhoeveelheid verdrievoudigen en goed borstelen! Let op: Na een shock stijgt de pH waarde. Deze daalt weer als het chloor is uitgewerkt.